clikant - disseny web
domini

domini:
nom que escrivim a la barra del navegador per tal d'accedir al lloc web. i que s'assigna a l'adreça IP corresponent de l'allotjament web.

allotjament

allotjament web o hosting:
espai en el servidor d'internet on es guarden els arxius de la web, d'aquesta manera són accessibles en tot l'àmbit d'internet.

posicionament

posicionament:
fa que la web quedi en un dels primers llocs quan els usuaris busquen un servei com el nostre.

Us puja a internet.
Dissenya el vostre lloc web.
Registra el domini per vosaltres (.cat, .com, .net, .org, .eu,...).
Contracta l'allotjament i... posa el vostre lloc web a la xarxa.
Si teniu una imatge corporativa Clikant treballa a partir d'aquests gràfics. Si no és així, us farà una proposta adient.
En cas que ja tingueu un lloc web Clikant el redissenya o actualitza.

Clikant col•labora amb vosaltres tant si sou un professional, com si teniu un comerç, com si sou una empresa o entitat i heu decidit tenir presència a internet.

Des de fer la pàgina web per a presentar la vostra activitat fins a donar-vos d'alta en el cercador principal. Per tal que els vostres clients potencials puguin trobar-vos, construïm el vostre lloc web per tal que tingui un bon posicionament natural en el principal cercador d'internet.

Utilitzem les tècniques necessàries per a composar la informació i donar-li el color i la forma adients (HTML, CSS, galeries,...).

Fins el moment he treballat per escoles, artistes, petites empreses, serveis,...
Aquí podeu veure algunes webs realitzades...

En aquesta secció podeu saber alguna cosa més sobre...
Clikant

Si voleu enviar un comentari, consulta,... podeu fer-ho mitjançant aquest...
formulari

clikant@clikant.cat - 619 511 529